Tuyển tập phim Fantastic Four: Bộ Tứ Siêu Đẳng

Xem series phim Bộ Tứ Siêu Đẳng

Bộ Tứ Siêu Đẳng

Bốn khoa học gia trở thành các dị nhân với siêu năng lực sau khi phơi nhiễm với phóng xạ lạ ngoài Trái đất. Họ trở thành một đội siêu anh hùng bảo vệ Trái đất khỏi các hiểm họa.