Đại Chiến Xích Bích 1

Đại Chiến Xích Bích 1

Red Cliff 1

(2008)
Lượt xem: 3,079
Thông tin phim
Trailer
Bình luận

Bắt đầu bằng đại chiến cầu Tràng Bản, sau khi đánh tan Lưu Bị, Tào Tháo cho rằng, mối uy hiếp chính còn lại cản trở việc xưng bá thiên hạ của mình là Đông Ngô, lại thêm nàng Tiểu Kiều mà ông ta thèm muốn thề chết không chịu theo càng khiến Tào Tháo nổi giận lôi đình, quyết đem quân đánh Ngô.

Like và chia sẻ phim này cho bạn bè:

PHIM CÙNG THỂ LOẠI